2020-07-02

Träffsäker kompetensutveckling genom projektet Framtidssäkrad Industri 2020-2022

Intresseanmälan öppen

Nu finns möjlighet att anmäla intresse för att ta del av insatserna i projektet Framtidssäkrad industri. Det handlar om validering, träffsäker
kompetensutveckling och erkända kompetensbevis för närmare 1 000 anställda. Projektet rustar upp till 100
företag med rätt kompetens för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.

Att delta i projektet är kostnadsfritt och det enda som krävs är att man avsätter den tid som behövs för
planering och genomförande av insatserna. Vi startar i september 2020 och håller på tills deltagande företag är
klara och som längst till december 2022.

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner ur Europeiska Socialfonden till
projektet Framtidssäkrad industri för att stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins
konsekvenser. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter och branschorganisationer inom Svensk
industrivalidering samt Unionen. I första hand riktar sig projektet till företag och deras anställda som på ett
direkt sätt påverkats av pandemin genom att tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i
enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

Vad erbjuder projektet?
I projektet deltar företaget i tre beprövade, enkla och resurseffektiva insatser som under de senaste två åren
använts med stor framgång i drygt 200 industriföretag runt om i Sverige. Med sikte på träffsäker
kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetensförsörjning deltar man i följande:
1. Handledning från erfaren kompetenscoach ger stöd till ett företagsinternt team som planerar validering och
kompetensutveckling för utvalda medarbetare och belyser företagets nuvarande arbetssätt med strategisk
kompetensförsörjning. Omfattar cirka 8 timmar fördelade på 3–4 strukturerade samtal.
2. Branschvalidering för kollektivanställd produktionspersonal inom industrins erkända system för
branschvalidering genomförs av behörig testledare från ett ackrediterat testcenter. Valideringen visar vilken
kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som
saknas. Kompetensbehovsanalys för tjänstemän med stöd från behörig testledare utifrån företagets befintliga
kompetensmatriser eller liknande. För valideringstillfället avsätts cirka 4 timmar och för kompetensanalysen
krävs cirka 2 timmar. Mer information om branschvalidering finns på www.svenskindustrivalidering.se.
3. Kompetensutveckling med utgångspunkt i resultaten från validering och kompetensbehovsanalys.

Är ni intresserade av att delta i projektet?
Jönköping och Kronoberg är Sveriges mest industritäta län och resurserna i projektet täcker kanske inte den
efterfrågan på kompetensutveckling som finns. För att snabbt komma igång snabbt efter sommaren frågar vi
nu efter ert intresse att delta i projektet.
Ni anmäler ert intresse genom att gå in på svenskindustrivalidering.se/framtid och fyller i uppgifter som
efterfrågas där.
Anmälan är inte bindande och den utgör heller inte en garanti för ett deltagande i projektet. Men den är viktig
för att vi ska kunna komma i kontakt med motiverade och intresserade företag! Anmäl er senast 2020-08-14.

 

   


Fler nyheter

Vi söker verkstadstekniker med samordningsansvar

2020-08-13

Träffsäker kompetensutveckling genom projektet Framtidssäkrad Industri 2020-2022

2020-07-02

Grundkurs i PLC-programmering

2020-02-11

Kickstart Digitalisering 18 november

2019-09-24

Yaskawa Epic Day 3 september

2019-08-20

Se alla nyheter

Vi söker verkstadstekniker med samordningsansvar

2020-08-13 14:49:49

Träffsäker kompetensutveckling genom projektet Framtidssäkrad Industri 2020-2022

2020-07-02 11:34:07

Grundkurs i PLC-programmering

2020-02-11 12:19:07

Kickstart Digitalisering 18 november

2019-09-24 10:31:16

Yaskawa Epic Day 3 september

2019-08-20 14:27:37

DMG Mori Epic Days 11-12 april

2019-04-02 10:51:06

Skärtorsdag på Epic 28 mars

2019-02-22 11:18:53

Scanningdag på Epic 5 mars

2019-02-21 11:02:31

Epic Network växer fram!

2019-02-19 13:00:03

Epic kalendarium 2019

2019-02-18 18:22:26

Epic Network VD/Platschef

2019-02-18 14:20:16

Epic Network Automation

2019-02-18 13:59:32

GoTech söker Projektledare / Inspiratör!

2018-12-03 11:38:58

Tjejdag i Epic 17 december

2018-11-21 14:14:59

Öppet Hus på Epic 23-24/8

2018-07-11 08:17:00

Epics vänner

2018-05-12 09:15:22

EPIC-partner – Möjlighet till unikt showroom

2017-09-20 13:14:54

Epic börjar ta form

2017-05-05 15:00:48

Markberedning inför EPIC har startat

2017-03-16 07:49:45

Första spadtaget för EPIC

2017-03-06 11:51:16

Förhandstitt på EPIC

2016-12-05 13:30:56

En unik möjlighet

2016-09-05 13:21:21

Se alla nyheter