2017-05-05

Epic börjar ta form

Första veckan i maj 2017 påbörjades arbetet med att resa stomme till hus Epic. Byggnaden planeras vara färdigställd till januari 2018.

När bygget är färdigställt påbörjas arbetet med att flytta in och installera den maskinpark som köps in helt för detta ändamål – att skapa en bättre förutsättning att elever och studenter inom tekniska utbildningar på gymnasial och universitetsnivå har med sig rätt kompetens ut i arbetslivet.