2016-09-05

En unik möjlighet

I samband med Elmia Subcontractor samlades den 8/11 ett tjugotal maskinleverantörer för att lära sig mer om Epic.

Näringslivsrepresentanter presenterade varför de engagerar sig i Epic och vilka möjligheter det finns för maskinleverantörer att göra detsamma. Det var ett stort engagemang och vi ser fram emot att ha fördjupade samtal med några av leverantörerna.