2018-05-12

Epics vänner

Det finns ett stort engagemang för långsiktiga kompetensförsörjningsfrågor bland teknikföretagen i regionen. Inom GoTech tittar vi på hur vi kan bredda verksamheten till ett större regionalt perspektiv där Epic blir en naturlig samlingsnod för akademi och näringsliv.

Under april månad genomfördes en workshop tillsammans med representanter för de största industriföretagen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för att undersöka hur vi kan arbeta med dessa frågor. Utifrån workshopen formulerades sedan flera fokusområden för att gemensamt säkra framtida kompetensförsörjning inom teknikyrken.

Finns det intresse hos er att vara med och utveckla teknikutbildningar och locka fler till en karriär inom teknik?

Kontakta Maja Karlberg, Verksamhetsansvarig Epic – Innovation & Technology Center & GoTech
maja.karlberg@gotech.se 0737- 28 2323