Testcenter för validering

Svensk industrivalidering – förankrat i hela industrin

Industrins parter och fristående branschorganisationer har tillsammans utvecklat Svensk industrivalidering som är ett skyddat varumärke för ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering och certifiering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.

Branschgemensamt
I baskonceptet har huvudmännen samlats kring ett sätt att identifiera och beskriva kompetens som är grundläggande, kritisk och kvalificerande för industrins medarbetare. Baskonceptet validerar kompetens som är gemensam för dagens industriarbete oavsett inom vilken del av industrin en arbetar.

Branschspecifikt
Branschspecifik validering säkerställer sådan kompetens som är specifik för de olika branschernas yrkesroller och arbetsinnehåll. De olika valideringsmodeller som finns ägs, förvaltas och utvecklas av respektive huvudman. Svensk industrivalidering fungerar även som kvalitetsmärkning för branschspecifik validering. Läs mer om konceptet på svenskindustrivalidering.se

Epic – Innovation & Technology Center är ackrediterat testcenter för validering inom Industriteknik Bas samt CNC-teknik, genom vår utbildningsanordnare Kungsmadskolan har vi även möjlighet att utbilda Svetslicenser enligt IW-diplom. 

Maja Karlberg

VD/Verksamhetchef

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se