Vill du veta mer?

Vår region är starkt beroende av personer med teknisk kompetens för att bibehålla den konkurrenskraftiga industri som finns. Epic ligger mitt på universitetsområdet i Växjö. Närheten till akademi och forskning är viktig för framtida tillämpade projekt och utbildningar med näringslivsfokus.

KONTAKTA GÄRNA OSS

För generella frågor: info@goepic.se

BESÖKSADRESS
Epic – Innovation & Technology Center
Georg Lückligs väg 1
352 56 Växjö

POSTADRESS
Epic – Innovation & Technology Center
Videum Science Park
351 96 Växjö

Maja Karlberg

VD/Verksamhetschef

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se

Thomas Fält

Verkstadssamordnare

073-310 4710

thomas.falt@goepic.se

Evelina Hultbrant

Projektledare Teknikcollege

070-687 6222

evelina.hultbrant@goepic.se

Maria Ihrmark

Regional Processledare Teknikcollege

Tjänstledig

-

Magdalena Oskarsson

Projektledare

073-250 7705

magdalena.oskarsson@goepic.se