Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss!

Vår region är starkt beroende av personer med teknisk kompetens för att bibehålla den konkurrenskraftiga industri som finns. Epic ligger mitt på universitetsområdet i Växjö. Närheten till akademi och forskning är viktig för framtida tillämpade projekt och utbildningar med näringslivsfokus.

BESÖKSADRESS
Epic – Innovation & Technology Center
Georg Lückligs väg 1
352 56 Växjö

POSTADRESS
Epic – Innovation & Technology Center
Videum Science Park
351 96 Växjö

Verksamhetsansvarig

Maja Karlberg

073-728 23 23

maja.karlberg@gotech.se

Verkstadssamordnare

Andreas Karlsson

073-310 4710

andreas.karlsson@gotech.se

Projektledare GoTech/Teknikcollege

Alicia Vollberg

073-021 37 76

alicia.vollberg@gotech.se