Vill du veta mer?

Vår region är starkt beroende av personer med teknisk kompetens för att bibehålla den konkurrenskraftiga industri som finns. Epic ligger mitt på universitetsområdet i Växjö. Närheten till akademi och forskning är viktig för framtida tillämpade projekt och utbildningar med näringslivsfokus.

KONTAKTA GÄRNA OSS

För generella frågor: info@goepic.se

BESÖKSADRESS
Epic – Innovation & Technology Center
Georg Lückligs väg 1
352 56 Växjö

POSTADRESS
Epic – Innovation & Technology Center
Videum Science Park
351 96 Växjö

Verksamhetschef

Maja Karlberg

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se

Verkstadssamordnare

Thomas Fält

073-310 4710

thomas.falt@goepic.se

Projektledare Teknikcollege

Evelina Hultbrant

070-687 6222

evelina.hultbrant@goepic.se

Regional Processledare Teknikcollege

Maria Ihrmark

Tjänstledig

-

Projektledare

Magdalena Oskarsson

073-250 7705

magdalena.oskarsson@goepic.se