En unik satsning på teknikutbildningar

Vision

Epic är ett utbildnings- och forskningscenter för gymnasieskolan, akademin och regionens näringsliv, uppfört på universitetsområdet i Växjö. Verksamheten ägs och drivs av regionens teknikföretag, i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.

Visionen för Epic är att vara en kunskaps- och samverkansnod för akademi, gymnasieskola och näringsliv där utbildning och forskning inom den senaste tekniska utvecklingen sker. Här samverkar akademi och gymnasieskola tillsammans med näringslivet för att hitta synergier i form av ökad attraktionskraft och kvalitet i utbildningar och forskning, samt vara en bidragande del till den tekniska utvecklingen hos regionens teknikindustri.

Utbildningsmiljö

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.
Genom Epic kan vi erbjuda studenter modern utrustning i en intressant miljö. Att visa upp industrin i moderna miljöer är viktigt för att öka intresset för att jobba med teknik och genom att det skapas ett högteknologiskt maskincenter kommer industri- och teknikarbeten få en högre status. Likväl kommer intresset för industritekniska studier att öka.

Utbildningsmiljön tangerar verkligheten för moderna teknikföretag och blir den nod vår kommun måste ha för att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen inom teknikbranschen.

Epic – Innovation & Technology Center består av 2197 m2 utbildnings- och forskningsanläggning belägen på universitetsområdet i Växjö. Utrustningen inom verksamheten sträcker sig över sju maskinområden (Automation, CNC, Designverkstad, Mätlabb, Prototypverkstad, Robotlabb samt Svets- och plåtbearbetning). I anslutning till verkstad finns konferensrum/undervisningssal samt omklädningsrum.

Bakgrund

Sysselsättningen inom industrin i Kronobergs län är en av de högsta i landet. Industrin är därför av stor vikt och bidrar till en region som kan utvecklas, attrahera företagsetableringar, attrahera inflyttare med mera. Man brukar säga att hela 25 % av arbetskraften jobbar inom industrin i Kronoberg.

De senaste åren har det varit ett sjunkande intresse för att jobba inom teknikindustrin. Det är och kommer att bli en stor utmaning för företag i regionen att hitta och anställa personal med rätt kompetens. I brist på rätt personal blir följderna att företagen inte kan expandera, risken finns att de flyttar sin verksamhet till andra delar av Sverige eller till och med lägger den i andra länder.

För att ha en fortsatt tillväxt i länet är det av absolut största vikt att kunna erbjuda högkvalitativa teknikutbildningar på olika nivåer. För utbildare är det svårt att hålla sig med den nya teknik som näringslivet använder och behöver.

Styrelse

Epic Teknikens Hus ägs och drivs av följande bolag; Alumbra Småland, Andritz, Balco AB, Fogmaker International AB, Getinge Disinfection, Hydroware AB, IV Produkt AB, Kito Crosby, Micropower Group, Rottne Industri AB, Spaljisten AB, Verktygsteknik Småland AB, Volvo CE, Växjöfabriken AB, Wexiödisk AB samt Willo AB.

Styrelsen består av följande ledamöter;
Marcus Johansson, Willo AB
Camilla Ekdahl, Balco AB
Per Elgborn, Hydroware AB
Torbjörn Gustafsson, Micropower Group

 

Välkommen till Epic – Innovation & Technology Center