En unik satsning på teknikutbildningar

Vision

Epic är ett utbildnings- och forskningscenter för gymnasieskolan, akademin och regionens näringsliv, uppfört på universitetsområdet i Växjö. Verksamheten ägs och drivs av regionens teknikföretag, i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.

Visionen för Epic är att vara en kunskaps- och samverkansnod för akademi, gymnasieskola och näringsliv där utbildning och forskning inom den senaste tekniska utvecklingen sker. Här samverkar akademi och gymnasieskola tillsammans med näringslivet för att hitta synergier i form av ökad attraktionskraft och kvalitet i utbildningar och forskning, samt vara en bidragande del till den tekniska utvecklingen hos regionens teknikindustri.

Utbildningsmiljö

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.
Genom Epic kan vi erbjuda studenter modern utrustning i en intressant miljö. Att visa upp industrin i moderna miljöer är viktigt för att öka intresset för att jobba med teknik och genom att det skapas ett högteknologiskt maskincenter kommer industri- och teknikarbeten få en högre status. Likväl kommer intresset för industritekniska studier att öka.

Utbildningsmiljön tangerar verkligheten för moderna teknikföretag och blir den nod vår kommun måste ha för att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen inom teknikbranschen.

Epic – Innovation & Technology Center består av 2197 m2 utbildnings- och forskningsanläggning belägen på universitetsområdet i Växjö. Utrustningen inom verksamheten sträcker sig över sju maskinområden (Automation, CNC, Designverkstad, Mätlabb, Prototypverkstad, Robotlabb samt Svets- och plåtbearbetning). I anslutning till verkstad finns konferensrum/undervisningssal samt omklädningsrum.

Bakgrund

Sysselsättningen inom industrin i Kronobergs län är en av de högsta i landet. Industrin är därför av stor vikt och bidrar till en region som kan utvecklas, attrahera företagsetableringar, attrahera inflyttare med mera. Man brukar säga att hela 25 % av arbetskraften jobbar inom industrin i Kronoberg.

De senaste åren har det varit ett sjunkande intresse för att jobba inom teknikindustrin. Det är och kommer att bli en stor utmaning för företag i regionen att hitta och anställa personal med rätt kompetens. I brist på rätt personal blir följderna att företagen inte kan expandera, risken finns att de flyttar sin verksamhet till andra delar av Sverige eller till och med lägger den i andra länder.

För att ha en fortsatt tillväxt i länet är det av absolut största vikt att kunna erbjuda högkvalitativa teknikutbildningar på olika nivåer. För utbildare är det svårt att hålla sig med den nya teknik som näringslivet använder och behöver.

Övergripande mål

Epic utvecklas till ett nav med tekniska utbildningar för regionens framtida kompetensbehov. Efter avslutad utbildning är elever och studenter kompetenta och ansvarstagande med god förståelse för företagandets villkor och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Intresset för vidare teknikstudier på universitet och högskola har ökat och gymnasister som väljer inriktningar direkt mot arbetslivet är väl förberedda och har efterfrågad kompetens. Kunskap inom produktions- och kvalitetssystem är kännetecken vilket skapar attraktion att även förlägga företags- och annan vuxenutbildning samt projektsamarbeten inom forskning och innovation till Epic – Innovation & Technology Center.

  • Trygga företagens behov av arbetskraft
  • Erbjuda framstående teknikutbildningar
  • Attrahera fler studenter som blir anställningsbara
  • Öka intresset för högre utbildning inom teknik och naturvetenskap
  • Erbjuda hög kvalitet & verklighetsanpassning på undervisningen

 

 

Styrelse

Epic Teknikens Hus ägs och drivs av följande bolag; Andritz, Balco AB, Fogmaker International AB, Getinge Disinfection, Hydroware AB, IV Produkt AB, Micropower Group, Rottne Industri AB, Spaljisten AB, Volvo CE, Växjöfabriken AB, Wexiödisk AB, Willo AB samt W-tools AB.

Styrelsen består av följande ledamöter;
Jonas Lakhall, Volvo CE (ordförande)
Marcus Johansson, Willo AB (vice ordförande)
Camilla Ekdahl, Balco AB
Torbjörn Gustafsson, Micropower Group
Anders Borgehed, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Anders Elingfors, Växjö kommun
Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet

 

Välkommen till Epic – Innovation & Technology Center