En unik satsning på teknikutbildningar

EPIC står för entrepreneurship, production, innovation och communication och sammanfattar med de orden syftet med satsningen: att vara en kreativ och välkomnande kunskapsmiljö som erbjuder den allra senaste tekniken för den moderna tillverkningsindustrin.

Aktuellt

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar utbildningar på Epic

Idag meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning med start 2021 som beviljats. Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten beviljat 484, varav två förläggs till Epic – Innovation & Technology Center; Process- och Automationsingenjör 400 yhp samt Produktionsutveckling 300 yhp.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

Finansiering beviljad för Kompetensutveckling Småland

Kompetensutveckling Småland är ett tvåårigt projekt som riktar sig till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län. Målet är att ca 1600 personer från ca 100 företag ska ha genomgått behovsstyrd kompetensutveckling under perioden. De genomförda insatserna ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företaget samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

fast_forward Läs mer