2017-09-20

EPIC-partner - Möjlighet till unikt showroom

Epic – Innovation & Technology Center är en unik mötesplats mellan universitet, gymnasieskolor, vuxenutbildning, tekniska företag och leverantörer. Här får kommande arbetskraft fantastiska möjligheter att lära sig bland annat maskinbearbetning, svetsning och robotstyrning. Tillsammans skapar vi en miljö där lärande och forskning blir en inkörsport till konkurrenskraftiga företag i Sverige och leverantörer får möjlighet att skapa”showrooms” i en fantastisk miljö.

För frågor gällande partnerskap kontakta;

Maja Karlberg, Verksamhetsansvarig
maja.karlberg@gotech.se 0737-28 2323