2017-03-16

Markberedning inför EPIC har startat

Måndag 13 mars började markberedningen av ytan på campusområdet, Linnéuniversitetet i Växjö där EPIC kommer att ligga. Bygget beräknas vara färdigt våren 2018, för att undervisning sedan ska kunna starta i lokalerna höstterminen samma år.

EPIC ska vara en samlingspunkt för näringsliv, universitet och gymnasieskolan med en maskinpark som erbjuder den allra senaste tekniken.

Bakom projektet står Teknikens Hus, en förening som ägs av GoTech och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, i ett samarbete med Linnéuniversitetet och Växjö kommun.