Kompetensutveckling Småland

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden.

Behovsstyrd kompetensutveckling

Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling vilka ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Utbildningar inom projektet publiceras löpande via campus.varnamo/kompetensutvecklingsmaland

Målgruppen för projektet är anställda och företagare hos ca 100 företag som har eller kommer skriva under avsiktsförklaring för att delta i projektet. Dessa företag finns inom tillverkningsindustrin och bland leverantörerna till dem, i Jönköpings och Kronobergs län.

Projektkoordinator

Maja Karlberg

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se

Fakta om projektet

Projekttid

2021-01-11 till 2023-02-12 indelat i följande faser.

  • Analys- och planeringsfas: 2021-01-11 till 2021-04-11
  • Genomförandefas: 2021-04-12 till 2022-12-11
  • Avslutningsfas: 2022-12-12 till 2023-02-12

Projektgrupp

Projektledare – Johan Palmberg, Campus Värnamo

Projektadministratör och ekonom – Hanna Gran, Campus Värnamo

Koordinator: Partnerskap och Jönköpings län – Oscar Axelsson, Campus Värnamo

Koordinator: Jämställdhet och Jönköpings län – Anna Sandqvist, Business Gnosjöregion AB

Koordinator: Kronobergs län – Ingrid Sandberg, Epic – Innovation & Technology Center