Kompetensutveckling Småland

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden.

Behovsstyrd kompetensutveckling

Målet är att erbjuda behovsstyrd kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektet finansieras till stor del av Europeiska socialfonden.

Utbildningar inom projektet publiceras löpande via campus.varnamo/kompetensutvecklingsmaland

Vill du och ditt företag också vara en del av projektet och ta del av avgiftsfri kompetensutveckling? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare!

Maja Karlberg

Kompetenscoach Kronobergs län

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se