Linnéuniversitetet

Industriell Ekonomi 180 hp

Teknik, ekonomi och management är en kombination som många arbetsgivare efterfrågar idag. Har du intresset öppnar sig en arbetsmarknad som inkluderar många spännande företag.

Moderna företag måste arbeta rationellt och resurssnålt för att kunna konkurrera på en global marknad. Deras produktion måste planeras, styras och underhållas på ett sätt så att kunder får sina produkter levererade i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris. Programmet ger dig en helhetsbild över ett företags verksamhet och styrning och därmed en bra grund för intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom exempelvis logistik, inköp, ledarskap, produktionsplanering, ekonomisk beslutsfattande, underhåll, drift, kvalitetsteknik och Lean production.

Mer information om Högskoleingenjörsprogrammet inom Industriell Ekonomi finns på lnu.se

Maskinteknik 180 hp

En maskiningenjör arbetar med problemlösning. Du lär dig metoder för att utveckla produkter och förbättra arbetssätt inom det tekniska området.

Maskinteknik är ett spännande ämne fullt av möjligheter. Hur hade världen sett ut om inte tåg, bilar och flygplan hade funnits? För att inte tala om alla uppfinningar som mobiltelefoner eller medicinsk utrustning som finns och räddar liv. Du som väljer att studera maskinteknik kommer kunna påverka framtidens nya produkter! Allt med utgångspunkten att vi måste använda resurser så klokt som möjligt.

Mer information om Högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik finns på lnu.se

Tekniskt basår 60 fup

Vill du läsa teknik, IT, matematik eller naturvetenskap vid Linnéuniversitetet, men saknar behörighet? Basåret öppnar dörren till en mängd spännande utbildningar inom dessa områden!

Det tekniska/naturvetenskapliga basåret i Växjö är ett smart sätt att bredda din behörighet, eller fräscha upp dina kunskaper om de har några år på nacken.

Basåret har två inriktningar:

• Teknik – med kurser i matematik, fysik, kemi och teknik

• Naturvetenskap – med kurser i matematik, fysik, kemi och biologi

Basårets kurser motsvarar gymnasiets kurser Matematik 3c och 4, Fysik 1 och 2, Kemi 1 och 2, samt Biologi 1 och 2. Kurserna i teknik förbereder dig för våra ingenjörsutbildningar. Den inledande matematikkursen är mer omfattande än motsvarande kurs på gymnasiet för att underlätta för dem som läst kurs 2a eller 2b på gymnasiet.

Mer information om Tekniskt basår finns på lnu.se