Demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin 1.5

Mål för detta fortsättningsprojekt är att vidareutveckla demonstrationsmiljön med fokus på Workshops, experiment och kompetensuppbyggnad i samverkan med tillverkande industri, främst SMF, dels med de resurser som tidigare projekt SmartIAT gett, dels uppgraderingar inom områden som kompletterar gjorda insatser. Detta för att möta tillverkande företags behov av kompetens inom produktutveckling, styrning och underhåll av maskiner, samt automatisering och robotisering.

Projektledare
Lars Håkansson
Övriga projektmedlemmar
Jetro Pocorni, Osama Ziada och Per Lindström Lussi, Linnéuniversitetet
Maja Karlberg, Epic, Patrik E Perslow, Campus Ljungby
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Epic, Campus Ljungby
Finansiär
Tillväxtverket, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 januari 2022 –  28 februari 2023
Ämne
Maskinteknik (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)

Mer information om projektet Smart-IAT 1.5

Verksamhetschef

Maja Karlberg

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se

Projektledare

Magdalena Oskarsson

073-250 7705

magdalena.oskarsson@goepic.se