Målet med projektet är att utveckla kurser på avancerad nivå kopplat till Smart Industri utifrån näringslivets kompetensbehov. Projektets målgrupp är yrkesverksamma (företag), vilket inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter.

Smart Industri, steg 2

Det övergripande målet handlar om att vidmakthålla och stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft i ett globalt och nationellt perspektiv. Projektet kommer att möta företagens specifika kunskapsbehov och utmaningar för en effektiv och innovativ produktion. Smart industri innehåller ett brett spektrum av deldiscipliner. Det fokus som vi planerar för ligger inom delområden som sammanfaller med aktuell forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet och inom Smart Industry Group, som är den forskargrupp som står värd för projektet.

Målet med projekt är att utveckla kurser på avancerad nivå utifrån näringslivets kompetensbehov, men också att utveckla flexibla metoder för kursutveckling, genomförande, antagningsprocess etc. som möter behoven inom industrin.

Projektets primära målgrupp är yrkesverksamma (företag), vilket inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter, men andra typer av företag och organisationer som är intresserade av området är varmt välkomna att delta.

Projektledare
Martin Kroon
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Martin Kroon, Lars Håkansson, Diana Unander, Mauro Caporuscio, Jetro Pocorni, Jorge Zapico, Per Ranstad, Hatem Algabroun
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Epic – Innovation & Technology Center, Micropower Group, Epiroc, Strezia AB, Combitech, Scania, Solutions for tomorrow, SwePart Transmission AB, Virtual Manufacturing AB, Acoustic Agree AB, Zenta AB, Andritz AB, Volvo Construction Equipment AB, AB SKF, Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB, Campus Ljungby, Digital Manufacturing Cluster (RISE), DigIT Hub Sweden (Mobile Heights)
Finansiär
KK-stiftelsen (Expertkompetens Steg 2)
Tidsplan
2022-09-01 – 2026-08-31
Ämne
Maskinteknik (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik) och datavetenskap (institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)

Tematiska områden

Genom dialog initialt medverkande organisationerna har sex fokusområden inom Smart industri identifierats där kurser kommer att utvecklas:

  • Material- och strukturkarakterisering
  • Modellering och simulering
  • Produktion och produktionsstyrning
  • Smart underhåll
  • Data management
  • Hållbarhet och energieffektivisering

 

Lär mer om projektet Smart Industri, steg 2

Maja Karlberg

Verksamhetschef

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se