Epic Academy

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken. Ett viktigt område är att arbeta med ständig kompetensutveckling av befintliga anställda.

Kompetenslyft för teknikindustrin

Genom bred pedagogisk och maskinteknisk kunskap kan vi hjälpa till med uppdragsutbildningar, enstaka kurser, utbildningsprogram, validering av yrkeskunskaper, handledning och kompetenskartläggning med specialisering inom följande områden;

  • Automation, robotisering
  • CNC – maskinbearbetning (grönt, blått certifikat)
  • LEAN
  • PLC-programmering
  • Svetslicenser (IW-diplom)

Inom verksamheten finns ett stort kontaktnät, vilket gör att vi även kan sy ihop uppdrag utifrån andra önskemål.

Verksamhetschef

Maja Karlberg

073-728 2323

maja.karlberg@goepic.se