Ta chansen att besöka Epic och experimentera med oss i vår Makerverkstad

På Epic får skolklasser i åk1-9 prova på att experimentera med teknik på olika sätt. Det kan vara allt från att bygga och konstruera lyftkranar och prova på att svetsa i vår verkstad, till att programmera små Blue-bots som skyfflar snö. Beroende på deltagarnas ålder anpassar vi aktiviteten.

Kontakta gärna Magdalena Oskarsson för frågor och bokning.

 

Epic är en av Region Kronobergs Science Center-noder

En Science Center nod är en fysisk plats – en kunskapsmiljö där barn och unga får lära sig om naturvetenskap, teknik och matematik i en stimulerande och explorativ omgivning. I Kronoberg har vi än så länge fem Science Center noder:

Klasser som är anmälda till Mot nya höjder får möjlighet att besöka länets noder under terminen. Där kan eleverna upptäcka, lära, experimentera och testa olika interaktiva stationer. Bussresan finansieras av regionen.

På varje nod finns även en populär Makerverkstad där eleverna får skapa och bygga utifrån nodens tema.

 

Mer information finns på https://motnyahojder.com/sciencecenternoder/ 

 

Magdalena Oskarsson

Projektledare

073-250 7705

magdalena.oskarsson@goepic.se