Utbilda dig till gymnasieingenjör!

 

TE4– Fjärde året på teknikprogrammet
Vill du bygga på din gymnasieutbildning med ytterligare ett år som ger dig goda chanser till jobb direkt efter avslutad utbildning?

Fjärde året är en chans för dig som vill fördjupa dina tekniska kunskaper och få mer erfarenhet från arbetslivet genom praktik på ett företag. Efter avslutad utbildning får du titeln gymnasieingenjör och du är väl förberedd inför yrkeslivet.

Fjärde året är Teknikcollegecertifierad vilket innebär att utbildningen har en nära samverkan med näringslivet, uppfyller vissa krav och håller en hög kvalité.

Behörighet
Du som har läst tre år på teknikprogrammet med nedanstående inriktning är behörig att söka till TE4 fram till året du fyller 22 år.

I Kronoberg finns följande inriktningar: