Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet arbetar med etablering och utveckling av kunskapsnav där kontakt mellan akademi, näringsliv och andra aktörer som skolor är centrala.

Epic ger en utmärkt möjlighet till utökat samarbete för att stärka forskning och utbildning inom maskin- och produktionsteknik. Epic blir en naturlig mötesplats för utveckling av företag av alla storlekar inom tillverkningsindustri och akademi. Denna unika gemensamma satsning ger också möjligheter att stärka samarbetet med skolor och samhälle och ska vidare bidra till att stärka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap.

Epic bidrar också till att stärka teknikområdet inom Linnéuniversitetet och stödjer utvecklingen av nya utbildningar såsom Civilingenjörsutbildningar inom maskinteknik, produktutveckling och produktionsteknik.