Gymnasiet

På Epic får gymnasieelever* möjlighet att förlägga delar av sin studietid i ett nybyggt, modernt och inspirerande teknikcenter. Här kommer eleverna att befinna sig mitt i en spännande knutpunkt mellan gymnasieskola, universitet och näringsliv – men med tryggheten av välkända lärare och klasskamrater. Epic ger eleverna möjlighet till efterfrågad kompetens i teknikbranschen.

På Epic är stämningen kreativ och välkomnande, och eleverna har tillgång till en maskinpark som erbjuder den allra senaste tekniken. Här får eleverna en rolig och intressant studietid – samtidigt som undervisningen är verklighetsanpassad och med hög kvalitet.

Epics elever får naturligt en nära kontakt med arbetslivet och blir väl förberedda på yrkeslivet efter studenten. Eleverna kommer att vara väl insatta i produktions- och kvalitetssystem, ha förståelse för företagandets villkor och ett entreprenöriellt förhållningssätt. De värdefulla erfarenheterna av att arbeta i en högteknologisk miljö gör eleverna eftertraktade på arbetsmarknaden.

För de som är sugna på att fortsätta sina teknikstudier på universitet och högskola ger Epic en mycket bra grund att bygga vidare på.

Epic sätter Växjö på kartan som teknikstad och ger gymnasieeleverna en framstående och utvecklande teknikutbildning i en helt unik miljö.

*Gymnasieelever som läser sitt andra och tredje år på Industritekniska programmet på Kungsmad, El- och Energiprogrammet eller Teknikprogrammet på Teknikum.