Epics vänner

Det finns ett stort engagemang för långsiktiga kompetensförsörjningsfrågor bland teknikföretagen i regionen. Inom GoTech tittar vi på hur vi kan bredda verksamheten till ett större regionalt perspektiv där Epic blir…

Läs mer

Epic börjar ta form

Första veckan i maj 2017 påbörjades arbetet med att resa stomme till hus Epic. Byggnaden planeras vara färdigställd till januari 2018. När bygget är färdigställt påbörjas arbetet med att flytta in…

Läs mer