Kompetensutveckling Småland

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden.

Behovsstyrd kompetensutveckling

Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling vilka ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Utbildningar inom projektet publiceras löpande via campus.varnamo/kompetensutvecklingsmaland

Målgruppen för projektet är anställda och företagare hos ca 100 företag som har eller kommer skriva under avsiktsförklaring för att delta i projektet. Dessa företag finns inom tillverkningsindustrin och bland leverantörerna till dem, i Jönköpings och Kronobergs län.

Projektkoordinator

Ingrid Sandberg

ingrid.sandberg@goepic.se

Aktuella utbildningar

Aktuellt

23 juni: LEAN Grundutbildning på engelska

Välkommen till LEAN grundutbildning, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om LEAN och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs på engelska, online den 23 juni och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag via campus.varnamo.se/kompetensutvecklingsmaland, dock senast 15 juni.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

28 juni: LEAN Grundutbildning

Välkommen till LEAN grundutbildning, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om LEAN och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs online den 28 juni och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag via campus.varnamo.se/kompetensutvecklingsmaland, dock senast 20 juni.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

6-14 september: Modern Industriell Pneumatik, 3 dagar

Välkommen till Modern Industriell Pneumatik, en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med pneumatik inom produktion. Utbildningen genomförs mixat mellan online och undervisning på plats i Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

8-15 september: PLC programmering Grund, 3 dagar

Välkommen till Grundutbildning inom PLC Programmering en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med PLC-styrda system. Utbildningen genomförs mixat mellan online och på plats i Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

11-19 okt: Modern Industriell Pneumatik, 3 dagar

Välkommen till Modern Industriell Pneumatik, en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med pneumatik inom produktion. Utbildningen genomförs mixat mellan online och undervisning på plats i Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

13-20 oktober: PLC Programmering Grund, 3 dagar

Välkommen till Grundutbildning inom PLC Programmering en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med PLC-styrda system. Utbildningen genomförs mixat mellan online och på plats i Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Fakta om projektet

Projekttid

2021-01-11 till 2023-02-12 indelat i följande faser.

  • Analys- och planeringsfas: 2021-01-11 till 2021-04-11
  • Genomförandefas: 2021-04-12 till 2022-12-11
  • Avslutningsfas: 2022-12-12 till 2023-02-12

Projektgrupp

Projektledare – Johan Palmberg, Campus Värnamo

Projektadministratör och ekonom – Hanna Gran, Campus Värnamo

Koordinator: Partnerskap och Jönköpings län – George Adanko, Campus Värnamo

Koordinator: Jämställdhet och Jönköpings län – Anna Sandqvist, Business Gnosjöregion AB

Koordinator: Kronobergs län – Ingrid Sandberg, Epic – Innovation & Technology Center