Kompetensutveckling Småland

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden.

Behovsstyrd kompetensutveckling

Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling vilka ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Utbildningar inom projektet publiceras löpande via campus.varnamo/kompetensutvecklingsmaland

Målgruppen för projektet är anställda och företagare hos ca 100 företag som har eller kommer skriva under avsiktsförklaring för att delta i projektet. Dessa företag finns inom tillverkningsindustrin och bland leverantörerna till dem, i Jönköpings och Kronobergs län.

Projektkoordinator

Ingrid Sandberg

ingrid.sandberg@goepic.se

Aktuella utbildningar

Aktuellt

19 maj: Ritningsläsning, Svets Grund

Välkommen till Ritningsläsning med inriktning Svetsteknik, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om Ritningsläsning och dess tillämpningar inom svetsning. Utbildningen genomförs online den 19 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

20 maj – 1 juni: Modern Industriell Pneumatik, 3 dagar

Välkommen till Modern Industriell Pneumatik, en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med pneumatik inom produktion. Utbildningen genomförs mixat mellan online och undervisning på plats i Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

25 maj – 2 juni: PLC programmering Grund, 3 dagar

Välkommen till Grundutbildning inom PLC Programmering en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med PLC-styrda system. Utbildningen genomförs mixat mellan online och på plats i Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

1 juni: LEAN-spel

Välkommen till LEANspel, en utbildning för dig som vill erhålla grundläggande kunskaper inom LEAN och dess tillämpningar genom att delta i ett LEANspel. Utbildningen genomförs på Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

14 juni: LEAN-spel

Välkommen till LEANspel, en utbildning för dig som vill erhålla grundläggande kunskaper inom LEAN och dess tillämpningar genom att delta i ett LEANspel. Utbildningen genomförs på Epic – Innovation & Technology Center och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

15 juni: Ritningsläsning enligt ISO128, Avancerad

Välkommen till en fortsättningskurs i Ritningsläsning enligt ISO128, en utbildning för dig som behöver avancerade kunskaper om Ritningsläsning och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs online den 10 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.

fast_forward Läs mer

Fakta om projektet

Projekttid

2021-01-11 till 2023-02-12 indelat i följande faser.

  • Analys- och planeringsfas: 2021-01-11 till 2021-04-11
  • Genomförandefas: 2021-04-12 till 2022-12-11
  • Avslutningsfas: 2022-12-12 till 2023-02-12

Projektgrupp

Projektledare – Johan Palmberg, Campus Värnamo

Projektadministratör och ekonom – Hanna Gran, Campus Värnamo

Koordinator: Partnerskap och Jönköpings län – George Adanko, Campus Värnamo

Koordinator: Jämställdhet och Jönköpings län – Anna Sandqvist, Business Gnosjöregion AB

Koordinator: Kronobergs län – Ingrid Sandberg, Epic – Innovation & Technology Center